Loonadministratie uitbesteden

De loonadministratie of salarisverwerking is een specialistisch vakgebied. Bij de Kubus Coöperatie is de loonadministratie centraal geregeld door onze vestiging Kubus Lonen. Ook Kubus Velsen maakt gebruik van de specialistische kennis van Kubus Lonen maar blijft natuurlijk altijd het vaste aanspreekpunt in de loonadministratie.

Voor wie doen wij de loonadministratie?

Iedere klant van Kubus Velsen waarbij sprake van één of meerdere personeelsleden kan bij ons terecht voor de loonadministratie. Voor DGA’s ofwel de Directeur Groot Aandeelhouders bij BV’s gelden zelfs speciale tarieven. Let wel, loonadministratie is iets anders dan personeelsadministratie dus zaken als verlofadministraties en personeelsdossiers behoren niet standaard tot deze dienstverlening.

Hoe doen wij jouw loonadministratie?

Je meldt je (als werkgever) en je medewerkers aan via Kubus Velsen en deze gegevens aan en deze gegevens worden door Kubus lonen ingevoerd in het centrale cloudgebaseerde salarisverwerkingssysteem, NMBRS.
Kubus Lonen verzorgt vervolgens de salarisberekening, de loonstroken en jaaropgaven voor de medewerker. Bij het verzorgen van de salarissen houden we uiteraard rekening met geldende CAO’s.
Mocht er sprake zijn van een pensioen dan zorgt Kubus Lonen tevens dat de juiste gegevens bij het pensioenfonds terechtkomen.
De loonaangiftes- en stroken worden door Kubus Lonen verzorgd middels de werkgevers- en medewerkers login of door Kubus Velsen aan je toegezonden.

Psst… Snel in contact komen?

Ben je geïnteresseerd in onze diensten en wil je meer informatie? Laat hieronder je telefoonnummer achter en we bellen je zo snel mogelijk.

  Hoe verkrijgen mijn werknemers de informatie betreffende de loonadministratie?

  Bij het verstrekken van de salarisstroken, jaaropgaven en andere loonadministratie gerelateerde zaken aan werknemers kunnen we op twee manieren te werk gaan.

  Alle verstrekte informatie verloopt via de werkgever
  Alle verstrekte informatie verloopt rechtstreeks aan de werknemers

  Loonadministratie via de werkgever

  Het is fijn om als werkgever het gevoel te hebben in control te zijn. Daarom zou het kunnen dat u de salarisstroken en andere personeelszaken liever zelf overhandigt aan jouw werknemers. Kubus Velsen fungeert als vaste aanspreekpunt en reikt je de loonadministratie periodiek aan. Is er sprake van tussentijdse mutaties? Geen probleem, Kubus Velsen verneemt het graag en regelt de verwerking.

  Loonadministratie via de werknemersportaal

  Ben je een drukbezette ondernemer en streef je naar een volledige ontzorging van de loonadministratie? Dat kan! Kubus Velsen biedt via Kubus Lonen ook de mogelijkheid van online werknemersportalen. Jouw medewerkers ontvangen de salarisstroken en jaaropgaven per mail. Alle informatie blijft op deze manier altijd netjes bewaard. Uiteraard ontvang je van ons voorafgaande aan de salarisstroken de controlestroken zodat je vooraf de gelegenheid krijgt om de laatste check te doen.

  Wil je meer weten over onze mogelijkheden en tarieven in loonadministratie?
  Neem gerust contact met ons voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

  Inbegrepen diensten en services

  • Salarisstroken per 4 weken, maand of kwartaal
  • Registratie van verschillende reserveringen, leningen, fietsplan, levensloop en loonbeslagen
  • Verschillende automatische signaleringen, zoals leeftijdsverhogingen, dienstjubilea, einddata arbeidsovereenkomsten, etc
  • Signalering van cao-wijzigingen en -verplichtingen
  • Berekenen van premiekorting en afdrachtvermindering
  • Aanleveren van binnen- en buitenlandse betaalopdrachten
  • Periodieke overzichten naar wens, zoals een loonstaatje
  • Berekenen en inzenden van loonaangifte
  • Jaaroverzichten voor het opstellen van uw jaarrekening
  • Jaaropgaves van werknemers
  • Aan- en afmelden van werknemers bij het pensioenfonds
  • Pro-formaberekeningen
  • Telefonische ondersteuning bij salariszaken

  Persooneelsadviezen

  Kubus kan ook bij al je personeelszaken van dienst zijn. Wij fungeren graag als vraagbaak voor je op het gebied van personeel, het opstellen en controleren van arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten of voor de screening van de salaris- en personeelsadministratie, zoals subsidiemogelijkheden. Ook adviseren we bij arbeidsrecht, sociale verzekeringen, loonbelastingen en andere personele zaken.